Pananaw at Misyon

ANG ATING PANANAW

Tayo ang magiging pangunahing kumpanya ng tabako sa Pilipinas na binubuo ng mapunyagi at propesyonal na magkakasama, may pananagutang gumawa ng mga produktong tapat sa halaga at maghatid ng maigting na paglilingkod para sa ganap na kasiyahan ng ating mga tagatangkilik.

ANG ATING MISYON

SA MGA TAGATANGKILIK

Tayo ay magdudulot ng lubos na kasiyahan sa ating mga tagatangkilik sa pamamagitan ng pinakamahusay na mga produkto at paglilingkod sa lahat ng dako ng pamamahagi sa lahat ng panahon.

SA MGA EMPLEYADO

Ating huhubugin, gaganyakin at gagantimpalaan ang mga tauhang may katangi-tanging kakayahan, pagkatao at dedikasyon sa pamamagitan ng pagdudulot ng angkop at kaayaayang kapaligirang panghanapbuhay na itinataguyod ang mga personal na kapakanan at propesyonal na pag-unlad.

SA TEKNOLOHIYA

Patuloy nating ibabatay ang pamamalakad ng negosyo, aagapay sa pinakabagong teknolohiya at pamamalagiin ang kahusayan sa paggugol upang manatili ang ating ungos sa kumpetisyon.

SA MGA NAMUMUHUNAN

Ating pangangalagaan ang puhunan ng ating mga kabahagi sa negosyo at titiyakin ang ganap na kita at balik ng kanilang puhunan. Ating titiyakin ang patas at maaasahang estratehikong pakikiisa sa ating mga katuwang sa negosyo.

SA PAMAYANAN

Patuloy at masugid tayong makikilahok sa mga gawaing sosyo-ekonomiko para sa ikakaangat at ikauunlad ng pamayanan kung saan tayo may operasyon.

MGA UBOD NG KAHALAGAHAN

Malasakit

Tunay na pangangalaga at malasakit
Pagmamahal sa Kapwa
Kawalang pag-iimbot
Walang patumanggang serbisyo

Integridad

Katapatan
Maaasahan
Kapani-paniwala
Mapagkakatiwalaan

Goal-Oriented”

Makamit ang mithi
Pamamahalang batay sa layunin
Mabilis na pagtalima
Kahusayan

Highly-Committed”

Dedikasyon
Kasipagan
Pagpupunyagi
Paninindigan

Teamwork”

Pagkakaisa
Kapit-bisig
Ugnayan
Lahat Panalo

YAHWEH o GOD-Loving”

Pananampalataya
Makatao
Pamilyang Nabubuklod
Mahabagin